PIMSIE LENEN HANDVEST

BETREFT HET EVENT MATERIAAL: FLESSEN EN HUN CAPSEN, DOOSJES EN BAMBOE RIETJES.

Door te kiezen voor Sapjes & Mylks PIMSIE voor uw Event wilt u uw gasten heerlijke verse en natuurlijke dranken aanbieden, maar kiest u ook voor een oplossing die de natuur zo veel mogelijk respecteert door alle afval te beperken.

U gaat akkoord met:

  • Stort een statiegeld (€1/fles + €0,50/rietje), niet verzilverd, voor al het materiaal geleverd door PIMSIE 
  • De flessen af te halen bij PIMSIE's LAB, of aanwezig te zijn op het geplande tijdstip van levering
  • Informeer alle actoren die het opgenomen materiaal zullen behandelen, zodat er niets wordt weggegooid
  • Verzamel alle het materiaal aan het einde van het evenement
  • Breng de gespoelde flessen terug naar PIMSIE op de geplande datum
  • Vergoeding van verloren of gebroken materiaal (€ 1/fles, € 0,50/rietje, enz.)
  • De materiaal niet uitlenen aan andere structuren of personen

Door onze EVENT-producten te kopen, verklaart u dat u de bepalingen en voorwaarden van dit contract gelezen en aanvaard hebt.

PIMSIE en natuur bedankt voor uw deelname.